Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

  1. Deze voorwaarden.

  2. Informatie over ons en onze contactgegevens.

  3. Registratie op onze website en/of in onze app.

  4. PlusDental-programma.

  5. Onze overeenkomst met u.

  6. Beëindiging van onze overeenkomst.

  7. Als er zich een probleem voordoet met de PlusDental-programmakit.

  8. Onze aansprakelijkheid voor door u geleden verlies of schade.

  9. Hoe wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken.

  10. Andere belangrijke voorwaarden.

1. Deze voorwaarden

1.1           Waar deze voorwaarden betrekking op hebben en waarom u ze dient te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van al onze tandheelkundige onzichtbare beugels en gerelateerde diensten. Lees deze voorwaarden goed door alvorens u zich registreert op onze website PlusDental.be (“onze Website”) of in onze mobiele app (“onze App”). In deze voorwaarden leest u wie wij zijn, hoe we onze onzichtbare beugels (hierna 'onzichtbare beugels' genoemd) en gerelateerde diensten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen wijzigen en beëindigen, wat u moet doen als er zich een probleem voordoet en andere belangrijke informatie. 

2. Informatie over ons en onze contactgegevens

2.1           Wie wij zijn. Wij zijn PlusDental, een in Duitsland geregistreerd bedrijf onder de naam van Sunshine Smile GmbH. Het adres van ons hoofdkantoor is Windscheidstraße 18 - 10627 Berlijn – Duitsland. Ons registratienummer is HRB 191754 en ons btw-nummer is DE315621683.

2.2           Onze contactgegevens. U kunt contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer +32 3 500 23 53, een e-mail sturen naar info@plusdental.be of via onze website of app.

2.3           Hoe wij contact met u kunnen opnemen.

Als wij contact met u moeten opnemen, doen we dit telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling en/of registratie hebt ingevuld.

3. Registratie op onze website en/of in onze app.

3.1           Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet u zich registreren en een account aanmaken op onze website of in onze app. 

3.2           De diensten die via onze website en onze app worden aangeboden, zijn uitsluitend beschikbaar voor inwoners van België en personen van 18 jaar en ouder. Helaas accepteren we geen bestellingen van buiten België, maar als u in Duitsland woont, kunt u een bestelling plaatsen via www.PlusDental.de.

3.3          Tijdens het registratieproces dient u uw voornaam, familienaam, telefoonnummer, e-mailadres en een vragenlijst over uw gezondheid in te vullen. 

3.4           Door uw registratieaanvraag te versturen, bevestigt u dat: (i) u woonachtig bent in België; (ii) u 18 jaar of ouder bent; (iii) de verzonden registratie van toepassing is op u en niemand anders; en (iv) de door u verstuurde informatie naar waarheid is ingevuld en naar uw beste weten correct is. Laat het ons zo snel mogelijk weten als er gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevuld, wijzigen. Als wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat gegevens die u hebt ingevuld, tijdens het registratieproces of tijdens het gebruik van onze website en/of app, incorrect zijn, behouden wij het recht om uw account bij ons op te schorten of op te heffen en/of onze overeenkomst voor het PlusDental-programma te ontbinden. 

3.5           Wachtwoorden of andere gegevens die onderdeel uitmaken van onze veiligheidsprocedure tijdens uw registratie moeten als vertrouwelijk worden beschouwd. Deze informatie mag niet worden gedeeld met derden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u over dergelijke vertrouwelijke identificatiecodes of wachtwoorden beschikt, dient u ons zo spoedig mogelijk te waarschuwen. 

3.6           U behoudt te allen tijde het recht om uw account bij PlusDental te laten verwijderen. Als u uw account echter tijdens het PlusDental-programma verwijdert (zoals hieronder in clausule 4 omschreven), wordt uw overeenkomst met ons voor het PlusDental-programma automatisch ontbonden. Onze app is namelijk een essentieel onderdeel van het PlusDental-programma en wordt gebruikt als hulpmiddel om uw voortgang te volgen (zie clausule 4.17 hieronder voor meer informatie). In dat geval dient u direct te stoppen met het gebruik van onze PlusDental-programmakit die u van ons hebt ontvangen. 

4. PlusDental-programma

4.1           Wat is het PlusDental-programma? Het PlusDental-programma is een correctiemethode voor lichte tot middelmatige scheefstand met behulp van onzichtbare beugels die door ons in Duitsland op maat worden gemaakt. Meer informatie over onze onzichtbare beugels vindt u op onze website en in onze app. 

4.2           Biedt u tandheelkundig, orthodontisch en/of medisch advies? We werken samen met een netwerk van tandartsen en orthodontisten in België (onze “Netwerkpartners”). Wij geven geen tandheelkundig of ander medisch advies of zorg. Daarom verwijzen we alle tandheelkundige of medische adviezen, vragen en beoordelingen door naar onze netwerkpartners. 

4.3           Maakt een persoonlijk gesprek onderdeel uit van het programma? Als u interesse heeft in het PlusDental-programma, kunt u een afspraak maken (via onze website of app) met een van onze netwerkpartners. Deze zal een tandheelkundige beoordeling uitvoeren en uw geschiktheid voor het PlusDental-programma vaststellen. Mogelijk zal er een 3D-scan van uw gebit worden gemaakt. Deze eerste beoordeling is volledig vrijblijvend. 

4.4           Beschikbaarheid en annulering van afspraken met netwerkpartners. Alle afspraken met onze netwerkpartners zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Als een netwerkpartner om wat voor reden dan ook niet in staat is om de geplande afspraak na te komen, stellen we u hiervan op de hoogte zodra we bericht ontvangen van onze netwerkpartner. U kunt een nieuwe afspraak maken of een afspraak inboeken met een andere netwerkpartner op onze website en/of in onze app. U kunt een afspraak altijd annuleren of opnieuw inplannen op onze website en/of in onze app.   

4.5           Geschiktheid voor het PlusDental-programma. Onze netwerkpartners zijn gekwalificeerde tandheelkundige en/of orthodontische professionals en zij zullen hun onafhankelijke professionele oordeel gebruiken op basis van tandheelkundige en andersoortige gezondheidscriteria om uw geschiktheid voor het PlusDental-programma te bepalen. Als onze netwerkpartner het PlusDental-programma niet aanbeveelt voor u, kunnen wij u geen voorstel sturen en het PlusDental-programma niet aanbieden. Onze netwerkpartner informeert ons over de resultaten van de toetsing en geeft aan of het PlusDental-programma voor u wel of niet wordt aanbevolen. 

4.6           In sommige gevallen kan onze netwerkpartner uw geschiktheid voor een behandeling met onzichtbare beugels niet vaststellen, omdat uw gebit professioneel moet worden gereinigd. Als u uw gebit niet professioneel laat reinigen, kan de netwerkpartner dit voor u doen of een andere tandheelkundige professioneel die is geregistreerd bij BIG. Hiervoor gelden extra toeslagen die niet restitueerbaar zijn als de netwerkpartner het PlusDental-programma daarna niet voor u aanbeveelt.  4.7          Als clausule 4.6 op u van toepassing is kunt u, nadat u uw gebit professioneel hebt laten reinigen, en op basis van beschikbaarheid (zie clausule 4.4), een nieuwe afspraak inboeken om uw geschiktheid voor het PlusDental-programma te laten beoordelen. Als de netwerkpartner het PlusDental-programma niet aanbeveelt voor u, kunnen wij u geen voorstel sturen en het PlusDental-programma niet aanbieden. 

4.8           Behandelplan. Als onze netwerkpartner u geschikt acht voor het PlusDental-programma en het u aanbeveelt, wordt er een behandelplan opgesteld voor u. U krijgt hier uitleg over en inzicht in hoe uw gebit zal veranderen als u het PlusDental-programma volgt. Let op: alle voor en na-simulaties naar aanleiding van de beoordeling van de netwerkpartner zijn een prognose van de resultaten als u het PlusDental-programma volgt. Dergelijke resultaten kunnen echter niet worden gegarandeerd. Tijdens de afspraak met onze netwerkpartner wordt u behandeld als iedere andere patiënt van de netwerkpartner. Iedere overeenkomst voor de verlening van tandheelkundige diensten wordt dus direct gesloten tussen u en de netwerkpartner (hierop zijn de voorwaarden van de netwerkpartner van toepassing). Wij hebben geen inmenging in de verlening van dergelijke tandheelkundige diensten en zijn geen partij in de overeenkomst tussen u en de netwerkpartner, ondanks dat we voor uw bezoek betalen.

4.9           Professionele reiniging. Onze netwerkpartner kan u tijdens uw afspraak aanraden om uw gebit professioneel te laten reinigen voordat u met de behandeling met onzichtbare beugels begint. De staat van uw gebit kan namelijk van invloed zijn op de effectiviteit van de behandeling met onzichtbare beugels. Onze netwerkpartner kan u tijdens uw afspraak aanraden om uw gebit professioneel te laten reinigen. In dat geval vragen we u om te bevestigen dat dit is gedaan voordat u met de behandeling met onzichtbare beugels begint. U kunt dit door de netwerkpartner die u bij uw eerste afspraak ziet laten doen (op basis van beschikbaarheid) of een andere tandheelkundige professioneel die is geregistreerd bij BIG. Hiervoor gelden extra toeslagen. 

4.10         De netwerkpartner stuurt ons de informatie die hij tijdens uw consult heeft verzameld. Deze gebruiken wij, samen met het professionele oordeel van de netwerkpartner en de resultaten van uw consult (inclusief het advies om uw gebit wel/niet professioneel te laten reinigen), om een voorstel op te stellen voor uw PlusDental-programma op maat. U ontvangt ons voorstel meestal binnen 21 dagen na uw afspraak met een netwerkpartner. 

4.11         Bestelling van het PlusDental-programma. Een afspraak met onze netwerkpartner verplicht u er niet toe om het PlusDental-programma te bestellen na ontvangst van ons voorstel. Ons voorstel heeft een vervaldatum die wij aan u zullen communiceren. Ons voorstel heeft een tijdslimiet, omdat de staat van uw gebit met de tijd kan veranderen en dit heeft waarschijnlijk effect op het behandelplan en de beoordeling van onze netwerkpartner. Bestellingen dient u dus voor de betreffende vervaldatum te plaatsen. U kunt altijd een nieuwe afspraak maken bij een netwerkpartner als u besluit op een latere datum verder te gaan.

4.12         Betaling. Als u ons voorstel accepteert en een bestelling plaatst voor uw PlusDental-programma op maat, vragen we u de betaling te voldoen op een van de in ons voorstel genoemde betaalwijzen (bijv. digitaal voor aanvang of in termijnen via onze externe kredietverstrekker) en binnen de vermelde termijn. De prijs van het PlusDental-programma (inclusief btw) wordt vermeld in ons voorstel. Deze prijs is exclusief de professionele reiniging van uw gebit (indien nodig). Hiervoor dient u apart te betalen.

4.13         Productie van de PlusDental-programmakit. Nadat we uw betaling hebben ontvangen (of een bevestiging van uw overeenkomst met onze kredietverstrekker om in termijnen te betalen), beginnen we met de productie van de onzichtbare beugels. De onzichtbare beugels worden geproduceerd op basis van het behandelplan en de informatie van de netwerkpartner die uw geschiktheid voor het PlusDental-programma heeft beoordeeld. De onzichtbare beugels worden op maat gemaakt en wij brengen geen wijzigingen aan op uw verzoek. De foto's van de onzichtbare beugels op onze website en in onze app dienen uitsluitend voor illustratieve doeleinden en de onzichtbare beugels die wij produceren voor onze klanten kunnen afwijken van die foto's.

4.14        Levering van de PlusDental-programmakit. We laten u weten wanneer we uw PlusDental-programmakit zullen leveren. Normaal gesproken duurt dit 3 tot 4 weken vanaf de dag waarop we uw betaling ontvangen. U betaalt geen verzendkosten; deze zijn inbegrepen bij de prijs van het PlusDental-programma. 

4.15         Als de levering van de PlusDental-programmakit is vertraagd door een gebeurtenis buiten onze macht, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u te informeren en ondernemen wij actie om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van de gebeurtenis, maar als er sprake is van een aanzienlijke vertraging (meer dan 8 weken), kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en krijgt u uw geld retour.

4.16         De PlusDental-programmakit wordt per post of koerier aan u geleverd. Als u na een mislukte afleverpoging geen nieuwe afleverafspraak maakt of het pakket ophaalt bij een ophaalpunt, nemen we contact met u op voor verdere instructies en kunnen we u opslagkosten en extra leveringskosten in rekening brengen. Als we u na een aantal pogingen niet kunnen bereiken en geen andere leverings- of ophaalafspraak kunnen maken [binnen 8 weken na de eerste afleverpoging], kunnen we de overeenkomst beëindigen door u hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.

4.17         Voortgangsbewaking. U dient de onzichtbare beugels 22 uur per dag te dragen en het PlusDental-programma te volgen zoals omschreven in de kit die u van ons hebt ontvangen en in de app. In onze app staan instructies hoe u het PlusDental-programma dient te volgen en hierin dient u informatie te delen (inclusief foto's) omtrent uw voortgang. Alle informatie die u met ons deelt via onze app wordt beoordeeld en bewaakt door onze vaardige tandheelkundige technici, onder toezicht van een tandheelkundige professional die is geregistreerd bij BIG. Als we uw voortgang volgen, kunnen we u adviseren om uw gebit professioneel te laten reinigen. Dit kan bijdragen aan de effectiviteit van het PlusDental-programma en kan worden uitgevoerd door de netwerkpartner waarmee u uw eerste afspraak had of een andere tandheelkundige professional die is geregistreerd bij BIG. Al uw persoonlijke informatie met betrekking tot uw behandelplan en het PlusDental-programma (inclusief voortgangsfoto's die u in onze app uploadt) wordt door ons op veilige wijze gebruikt en verwerkt, conform ons privacybeleid.

4.18         Het is van belang dat u onze instructies opvolgt ten aanzien van het gebruik van onze onzichtbare beugels en de voortgangsbewaking, inclusief aanbevelingen die wij doen om uw gebit professioneel te laten reinigen. Indien u onze instructies of aanbevelingen niet opvolgt, kan dit de effectiviteit van het PlusDental-programma belemmeren.

4.19         Het kan voorkomen dat wij u nogmaals verwijzen naar een netwerkpartner voor een afspraak, bijvoorbeeld als de door u via de app aangeleverde foto's onvoldoende inzicht geven in de voortgang, als uw voortgang niet aansluit op het behandelplan, als u medische vragen hebt en/of als onze tandheelkundige technici een consultatie nodig achten. 

4.20         Neem direct contact met ons op of vraag een medische professional om advies als u zorgen heeft over het effect van het PlusDental-programma en vooral als u acute symptomen of andere onverwachte, ongebruikelijke symptomen ervaart. Wij kunnen u geen medisch advies geven, maar zullen u wel doorverwijzen naar onze netwerkpartner en/of andere medische professional.

4.21         Behoud van de resultaten. Na voltooiing van het de behandeling met onze onzichtbare beugels dient u de bij ons verkrijgbare retentiebeugel te dragen. U dient uw retentiebeugels gedurende de eerste twee weken na uw behandeling 22 uur per dag te dragen. Daarna volstaat het om ze alleen 's nachts te dragen. We adviseren u om uw retentiebeugels iedere 6 tot 12 maanden te vervangen voor nieuwe om ze schoon, zacht en transparant te houden.

5. Onze overeenkomst met u

5.1           Bevestiging van uw bestelling. Uw bestelling is bevestigd vanaf het moment dat u onze bevestigingse-mail ontvangt of een andere schriftelijke bevestiging waarna er een overeenkomst tussen u en ons tot stand wordt gebracht.

5.2          Als we uw bestelling niet kunnen aanvaarden. Als wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen we u hier schriftelijk van op de hoogte brengen en geen kosten in rekening brengen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u kiest voor betaling van het PlusDental-programma in termijnen en uw aanvraag voor een dergelijke afbetalingsregeling is afgewezen. We kunnen uw bestelling ook afwijzen als we een fout in de prijs hebben geconstateerd of omdat we niet kunnen voldoen aan onze standaardlevertermijn en u ons hebt laten weten dat u niet bereid bent om te wachten op een vertraagde levering.

6. Beëindiging van onze overeenkomst

6.1           Beëindiging van de overeenkomst in verband met vertraagde levering of niet-levering. Als u de overeenkomst wenst te ontbinden in verband met late levering, conform clausule 4.15, of als wij de PlusDental-programmakit helemaal niet aan u leveren binnen de in uw bestelbevestiging genoemde termijn, behoudt u het recht om uw bestelling te annuleren en uw overeenkomst met ons te beëindigen. Als u de PlusDental-programmakit hebt ontvangen, dient u deze zo snel mogelijk te retourneren. Daarna zullen wij alle bedragen die u aan ons hebt betaald restitueren. Wij betalen de verzendkosten.

6.2           Wij behouden het recht om de overeenkomst te beëindigen als u verzuimt te betalen. Als u ons niet op tijd betaalt voor het PlusDental-programma (zie clausule 4.12) en u binnen 7 dagen na onze betalingsherinnering nog steeds in gebreke blijft, behouden wij het recht om onze overeenkomst met u te beëindigen. We nemen contact met u op om u te laten weten dat we de overeenkomst willen beëindigen. 

6.3          Als de door ons geleverde onzichtbare beugels defect zijn, behoudt u het recht om de overeenkomst te beëindigen of om de onzichtbare beugels te laten repareren of vervangen of een deel of al uw geld terug te krijgen (zie clausule 7 hieronder).

6.4           Beëindiging van de overeenkomst, omdat we iets hebben gedaan of gaan doen. Als u een overeenkomst beëindigt om een reden die u hieronder van (a) tot (c) terugvindt, wordt de overeenkomst direct beëindigt en ontvangt u het totale aankoopbedrag van de PlusDental-programmakit retour als deze nog niet is geleverd. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een compensatie. De redenen: (a) we hebben u op de hoogte gebracht van een fout in de prijs of omschrijving van het door u bestelde PlusDental-programma en u wenst niet door te gaan; (b) we hebben de levering van het PlusDental-programma opgeschort in verband met technische redenen of hebben u op de hoogte gebracht dat we de levering gaan opschorten in verband met technische redenen, in ieder geval voor een periode van langer dan 8 weken.; of (c) u hebt het recht om de overeenkomst te beëindigen, omdat we iets fout hebben gedaan.

6.5           Het herroepingsrecht is niet van kracht zodra een bestelling door ons is bevestigd. Voor de meeste producten die u online koopt, geldt dat u 14 dagen bedenktijd en het recht op restitutie heeft. Het PlusDental-programma en de onzichtbare beugels worden echter op maat gemaakt. Het herroepingsrecht en het recht om deze overeenkomst te ontbinden zijn dus niet van toepassing.

6.6           De PlusDental-programmakit retourneren na beëindiging van de overeenkomst. Als u de overeenkomst om wat voor reden dan ook beëindigt nadat de PlusDental-programmakit naar u is verstuurd of nadat u hem hebt ontvangen, dient u deze per post aan ons te retourneren op het volgende adres: PlusDental Retour Windscheidstrasse 18, 10627 Berlijn, Duitsland

6.7           Wanneer wij voor de retourverzendkosten betalen. Wij betalen de retourverzendkosten als: (a) de onzichtbare beugels defect zijn; of (b) als u de overeenkomst beëindigt, omdat we u op de hoogte hebben gesteld van een geplande wijziging aan het PlusDental-programma of deze voorwaarden, een fout in de prijs of omschrijving, een vertraging in de levering als gevolg van gebeurtenissen buiten onze macht of omdat u het recht heeft dit te doen naar aanleiding van een fout aan onze kant. In alle andere gevallen draagt u zelf zorg voor de retourverzendkosten.

7. Als er zich een probleem voordoet met de PlusDental-programmakit

7.1           Hoe u problemen met ons kunt delen. Voor vragen of klachten over de PlusDental programmakit kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer +31 3 500 23 52, een e-mail sturen naar info@plusdental.be of in contact komen met ons supportteam via onze website of app.

7.2           Samenvatting van uw juridische rechten. Het is onze juridische plicht om de producten overeenkomstig dit contract te leveren. Zie onderstaand kader voor een samenvatting van uw belangrijkste juridische rechten ten aanzien van het PlusDental programma. Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw juridische rechten.

Samenvatting van uw belangrijkste juridische rechten.

Dit is een samenvatting van uw belangrijkste juridische rechten. Deze zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Als uw product een voorwerp is, schrijft de wet consumentenrechten voor dat het voorwerp dient te voldoen aan de beschrijving, gebruiksklaar en van voldoende kwaliteit moet zijn. De onzichtbare beugels die wij als onderdeel van de PlusDental-programmakit leveren, zijn voorwerpen. Gedurende de verwachte levensduur van iedere onzichtbare beugel (deze levensduur wordt vermeld in onze instructies over hoe lang u iedere onzichtbare beugel dient te dragen) komt u voor het volgende in aanmerking:

a) Tot 30 dagen: als de onzichtbare beugels defect zijn of niet de voorspelde levensduur meegaan, hebt u onmiddellijk recht op restitutie.

b) Tot 6 maanden: als de onzichtbare beugels niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, komt u in de meeste gevallen in aanmerking voor een volledige restitutie.

8. Onze aansprakelijkheid voor door u geleden verlies of schade

8.1           Wij zijn aansprakelijk voor door ons veroorzaakte voorzienbare verlies en schade. Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij aansprakelijk voor het door u geleden verlies of de schade die het voorzienbare gevolg is van het overtreden van deze overeenkomst of onze nalatigheid van redelijke zorg en kunde. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor onvoorzienbare verliezen of schade. Verlies of schade wordt als voorzienbaar beschouwd als het óf voor de hand liggend is dat het gaat gebeuren óf als op het moment waarop de overeenkomst werd opgesteld zowel wij als u wisten dat dit kon gebeuren. Wij zijn bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de tandheelkundige beoordeling en adviezen van onze netwerkpartners, maar wel voor de tijdige levering van de PlusDental-programmakit. Ook zorgen wij ervoor dat de onzichtbare beugels niet defect en veilig in gebruik zijn en dat ze hun levensduur meegaan, conform onze gebruiksinstructies.

8.2           Wij bieden geen garanties voor de resultaten. Zoals vermeld in clausule 4.8 dienen alle voor en na-simulaties naar aanleiding van de beoordeling van de netwerkpartner als een prognose van de resultaten als u het PlusDental-programma volgt. Door het PlusDental-programma te volgen, inclusief ons advies om uw gebit professioneel te laten reinigen, verhoogt u de succeskansen. Zoals met alle cosmetische of medische behandelingen kan het eindresultaat niet worden gegarandeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten die na het PlusDental-programma niet overeenkomen met de initiële prognose.

8.3           We beperken of sluiten geen aansprakelijkheid uit als dit onrechtmatig is. Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers; voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw juridische rechten ten aanzien van de producten zoals samengevat in clausule 7.2.

9. Hoe wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen zoals omschreven in onze privacybeleid.

10. Andere belangrijke voorwaarden

10.1         Wij mogen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. Wij mogen onze rechten en plichten onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u hiervan altijd schriftelijk op de hoogte brengen en ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op al uw aan deze overeenkomst gebonden voorwaarden.

10.2         U kunt uw rechten niet aan iemand anders overdragen. Uw PlusDental-account en uw PlusDental-programma zijn persoonlijk. U mag uw aan deze voorwaarden verbonden rechten en plichten niet aan iemand anders overdragen.

10.3         Niemand anders heeft rechten die aan deze overeenkomst zijn verbonden. Dit betreft een overeenkomst tussen u en ons. Geen enkel ander persoon heeft het recht om voorwaarden hieruit ten uitvoer te leggen.

10.4         Indien een rechtbank een deel van deze overeenkomst als onwettig beschouwt, blijft de rest van kracht. Iedere clausule van deze voorwaarden staat op zichzelf. Als een rechtbank of andere autoriteit één clausule onwettig verklaart, blijven de overige clausules van kracht.

10.5         We kunnen deze overeenkomst op een later moment, met vertraging, ten uitvoer leggen. Als we er niet direct op toezien dat u zich aan deze voorwaarden houdt of als we op een later moment stappen tegen u ondernemen omdat u deze overeenkomst hebt geschonden, betekent dit niet dat u bent gevrijwaard en het zal ons er niet van weerhouden om op een later moment stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling hebt gemist en wij u hier niet herhaaldelijk aan herinneren maar de producten blijven leveren, kunnen we op een later moment nog steeds eisen dat u het openstaande bedrag voldoet.

10.6         Klachten en geschillen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u ontevreden bent met een aspect van onze service. U kunt ons supportteam bellen op +32 3 500 23 52 of een e-mail sturen naar info@plusdental.be. We sturen u een kopie van onze klachtenafhandelingsprocedure en we proberen alle klachten en geschillen zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Als u en wij een geschil niet kunnen oplossen met behulp van onze klachtenafhandelingsprocedure, zullen we u informeren over ons alternatieve oplossingsprocedure voor geschillen. U kunt ook gebruikmaken van het online platform voor geschiloplossing om het geschil met ons op te lossen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website op het ‘Your Europe’ portal: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en. Als uw klacht betrekking heeft op onze rol als kredietmakelaar bij het introduceren aan een geldverstrekker en wij uw klacht niet binnen 8 weken na ontvangst oplossen of als u ontevreden bent over onze bevindingen, hebt u het recht om uw klacht bij de financiële ombudsman in te dienen. We zullen verdere informatie hierover met u delen op het moment dat dit van toepassing is.

10.7         Welke wetten van toepassing zijn op deze overeenkomst en waar u gerechtelijke procedures kunt starten. Deze voorwaarden vallen onder de Belgische wet en u kunt gerechtelijke procedures starten bij de Belgische rechtbank.

Boek uw vrijblijvende scan