Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Dit document bevat de algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") die van toepassing zijn op de diensten en producten die door PlusDental worden aangeboden op de PlusDental website en de PlusDental app. Elke bestelling van diensten of producten bij PlusDental is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen en te aanvaarden vooraleer u een bestelling plaatst. Door een bestelling te plaatsen op onze website of app, aanvaardt u gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en verklaart u dat u enkel producten of diensten aankoopt voor persoonlijk gebruik en niet voor derden of professionele of commerciële doeleinden.

2. Contract

De PlusDental website, de PlusDental app en de diensten en producten die worden aangeboden op de website en app zijn eigendom van en worden beheerd door Sunshine Smile GmbH (hierna: "PlusDental", "wij") gevestigd te Windscheidstraße 18 - 10627 Berlijn – Duitsland (HRB 191754 Arrondissementsrechtbank Charlottenburg) en hebbende als bestuurders Dr. Peter Baumgart, Lukas Brosseder en Eva-Maria Meijnen.

Alle vragen over de procedure, eventuele klachten of andere verzoeken kunnen per e-mail worden gericht aan info@plusdental.be of per telefoon aan PlusDental op +32 3 500 23 52.

3. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

3.1           "3D-scan" betekent de intraorale 3D-scan van de boven- en onderkaak van de Gebruiker, gemaakt door de Samenwerkende Tandarts.

3.2           "Behandelplan" betekent het plan opgesteld door PlusDental voor het recht zetten van of de correctie van verkeerd gepositioneerde tanden met Onzichtbare beugels van PlusDental.

3.3          "Onzichtbare Beugels" betekent de doorzichtige beugels die individueel voor de Gebruiker worden gemaakt door PlusDental of een door PlusDental aangewezen derde partij volgens de specificaties van het Behandelplan.

3.4           "Gebruiker" of "u" betekent de natuurlijke persoon die inlogt of zich registreert op de plusdental.be website of via de PlusDental app.

3.5           "Gebruikersaccount" betekent het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van de PlusDental website dat individueel voor de Gebruiker is voorbehouden na het inloggen/registreren op plusdental.be of, indien mogelijk, in de PlusDental app. Het Gebruikersaccount wordt gebruikt om bestellingen te verwerken en biedt een platform waarmee de Gebruiker en PlusDental met elkaar in contact kunnen treden en informatie kunnen uitwisselen. 

3.6           "Geschiktheidstest" betekent het onderzoek van de Gebruiker door gebruik te maken van een 3D-scan in de praktijk van een Samenwerkende Tandarts om de geschiktheid van de Gebruiker voor behandeling met Onzichtbare Beugels te beoordelen.

3.7           "Samenwerkende Tandarts" betekent een erkende tandarts of orthodontist in België die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met PlusDental en die naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid tandheelkundige diensten en behandelingen uitvoert voor Gebruikers in zijn eigen praktijkruimte. Samenwerkende tandartsen werken onafhankelijk van PlusDental en zijn niet onderworpen aan enige professionele instructies en/of enig werkgeversgezag van PlusDental.

3.8           "Telemonitoring Diensten" betekent het toezicht op en de beoordeling van de voortgang van de behandeling van de Gebruiker met Onzichtbare Beugels op afstand, aangeboden door PlusDental op de website of de app en uitgevoerd door PlusDental Tandartsen namens PlusDental.

 3.9           "Voor-en-na-simulatie" betekent de 3D-visualisatie van de boven- en/of onderkaak van de Gebruiker die wordt gemaakt voordat de behandeling is begonnen, die de gebitsstructuur van de Gebruiker weergeeft op het moment dat de initiële 3D-scan wordt gemaakt en die aangeeft welke resultaten kunnen worden verwacht na een succesvolle behandeling met de Onzichtbare Beugels.

3.10           "Overeenkomst" betekent de overeenkomst die de Gebruiker sluit met PlusDental, na ontvangst van het Behandelplan, en die bestaat uit (i) de bestelling van Onzichtbare Beugels en aanverwante producten door de Gebruiker; (ii) de behandelovereenkomst voor de levering van bepaalde Telemonitoring Diensten aangeboden door PlusDental; en (iii) deze Algemene Voorwaarden.

3.11          "PlusDental Tandarts" betekent een erkende professionele tandarts die de Telemonitoring Diensten op afstand zal uitvoeren namens PlusDental.

4. Draagwijdte en geschiktheidscriteria

4.1           PlusDental is een fabrikant en aanbieder van Onzichtbare Beugels en gerelateerde Telemonitoring Diensten en biedt deze Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten aan via zijn website en app. 

4.2           Indien PlusDental voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen derden inschakelt, komt met deze derden geen contractuele relatie tot stand. PlusDental blijft de enige contractuele partner van u.

4.3           De app en website van PlusDental bevatten een catalogus met producten en hun beschrijvingen en vormen geen juridisch bindend aanbod tot verkoop. Integendeel, een juridisch bindende overeenkomst komt pas tot stand nadat u PlusDental overeenkomstig Sectie 5.5.1 op de hoogte heeft gebracht over uw intentie om met PlusDental in een overeenkomst te treden en wij u een contractbevestiging hebben gestuurd.

4.4           Om in aanmerking te komen voor de aankoop van Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten van PlusDental, moet u ouder zijn dan achttien (18) jaar en volledig handelingsbekwaam zijn.

4.5           Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten van PlusDental, bent u verplicht om (i) de gezondheidsgerelateerde vragen op onze website of in onze app te beantwoorden; (ii) een 3D-scan te laten maken door een van de Samenwerkende Tandartsen van PlusDental; en (iii) de voorafgaande aanbeveling van een dergelijke Samenwerkende Tandarts voor behandeling met Onzichtbare Beugels te ontvangen.

5. Uw PlusDental traject

Indien u bij PlusDental Onzichtbare Beugels en de bijbehorende Telemonitoring Diensten wenst aan te schaffen, zal uw persoonlijk traject doorgaans uit de volgende stappen bestaan:

5.1           Registratie

5.1.1          Indien u Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten wenst aan te kopen, dient u een account aan te maken op onze website of app. Bij het boeken van uw afspraak met een Samenwerkende Tandarts zullen we u dan ook vragen om uw naam, contactgegevens en bepaalde andere informatie over uzelf te verstrekken die ons in staat zal stellen om onze producten en diensten aan u aan te bieden. 5.1.2          U begrijpt dat het van cruciaal belang is voor uw gezondheid dat alle gegevens en informatie die u aan ons verstrekt tijdens de aanvraag- en registratieprocedure of in het kader van een Geschiktheidstest juist en volledig zijn. U mag zich niet voordoen of registreren als een andere persoon of Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten aankopen in de naam van een andere persoon.

5.1.3          Door een account aan te maken op onze website of app, bevestigt u dat u ons privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden, hebt gelezen en begrepen.

5.1.4          U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Gebruikersaccount. U moet een voldoende veilig wachtwoord instellen en dit wachtwoord te allen tijde geheim houden. U bent verplicht om PlusDental onmiddellijk te informeren zodra u zich ervan bewust wordt dat uw Gebruikersaccount mogelijk is gebruikt door een derde partij. Wij maken u er graag attent op dat PlusDental u nooit om uw wachtwoord zal vragen, en u dient dit ook nooit te geven, buiten de beveiligde inlogschermen op de website of app. 5.2           Vastleggen van een Afspraak

5.2.1          U kunt een afspraak maken bij een van de Samenwerkende Tandartsen bij u in de buurt naar uw keuze. Informatie over onze Samenwerkende Tandartsen vindt u op onze website en in de app.

5.2.2          Nadat u een afspraak heeft geboekt, zal de Samenwerkende Tandarts uw afspraak accepteren, u doorverwijzen naar een andere Samenwerkende Tandarts van uw keuze of een afspraak op een ander tijdstip met u vastleggen.

5.3           Raadpleging en Geschiktheidstest

5.3.1          Tijdens uw raadpleging met de Samenwerkende Tandarts van uw keuze, zal de Samenwerkende Tandarts een 3D-scan van uw gebit maken en u een aantal vragen over uw medische voorgeschiedenis stellen. 5.3.2          Op basis van de 3D-scan en de overige informatie die u aan de Samenwerkende Tandarts verstrekt, zal de Samenwerkende Tandarts beoordelen welke behandeloptie voor u het meest geschikt is.

5.3.3          U begrijpt dat, indien de Samenwerkende Tandarts naar zijn professioneel oordeel besluit dat uw gebit niet geschikt is om te worden behandeld met Onzichtbare Beugels, PlusDental u een dergelijke behandeling met Onzichtbare Beugels niet kan aanbieden.

5.3.4          Het boeken van een afspraak met een Samenwerkende Tandarts en de 3D-scan verplichten u geenszins tot het aanschaffen van Onzichtbare Beugels of Telemonitoring Diensten van PlusDental. De Samenwerkende Tandarts zal de raadpleging in rekening brengen onafhankelijk van PlusDental en in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving voor tandheelkundige raadplegingen. U begrijpt dat PlusDental geen verantwoordelijkheid of controle heeft over de betalingen die u dient te doen aan de Samenwerkende Tandarts voor deze raadpleging.

5.3.5          Met uw toestemming en in overeenstemming met alle wetten inzake de gegevensbescherming en het medisch beroepsgeheim, zal de Samenwerkende Tandarts uw 3D-scan, de nodige gezondheidsgegevens en de (al dan niet positieve) aanbeveling voor behandeling met Onzichtbare Beugels aan PlusDental overmaken. Als u er niet mee instemt dat de Samenwerkende Tandarts dergelijke gegevens over u overdraagt aan PlusDental, zal de Samenwerkende Tandarts u voorzien van de vereiste documenten en kunt u de nodige gegevens zelf aan PlusDental bezorgen.

5.4           Behandelplan

5.4.1          Indien de Samenwerkende Tandarts heeft besloten dat een behandeling met Onzichtbare Beugels en de Telemonitoring Diensten voor u geschikt is, zal een Voor-en-Na Simulatie en Behandelplan naar u worden verzonden via uw Gebruikersaccount binnen eenentwintig (21) dagen nadat PlusDental de nodige informatie over uw raadpleging met de Samenwerkende Tandarts heeft ontvangen van de Samenwerkende Tandarts (of van u in overeenstemming met Sectie 5.3.5). 5.4.2          U begrijpt dat de Voor-en-Na Simulatie uitsluitend een schatting is van het mogelijke behandelingsresultaat en dat PlusDental geen bijzondere resultaten na de behandeling met Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten garandeert. Het succes van de behandeling is niet alleen afhankelijk van uw consequente naleving van het Behandelplan (met inbegrip van de frequentie en duur van het dragen van de Onzichtbare Beugels en de mate waarin u meewerkt aan het controleren van de status van uw gebit), maar ook van de anatomie en de individuele aanleg van uw gebit.

5.4.3          Naast het toesturen van uw Voor-en-Na Simulatie en Behandelplan in uw Gebruikersaccount, doet PlusDental u een aanbod voor het sluiten van een Overeenkomst voor de aankoop van Onzichtbare Beugels en de daaraan gerelateerde Telemonitoring Diensten. 5.5           Bestellen en Verzenden

5.5.1          Indien u besluit om verder te gaan met de behandeling met de Onzichtbare Beugels kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via uw Gebruikersaccount. U verklaart te begrijpen dat u een bestelling aangaat met een verplichting tot betaling door het doorlopen van deze stap. Mocht u op dit moment besluiten om uw traject met PlusDental te beëindigen, dan kunt u zonder kosten annuleren.

5.5.2          PlusDental zal de ontvangst van uw aanmelding om de Onzichtbare Beugels te bestellen en de behandeling met de Onzichtbare Beugels aan te vangen per e-mail bevestigen. Na bevestiging van uw aanmelding door PlusDental komt de Overeenkomst tot vervaardiging van op maat gemaakte Onzichtbare Beugels en tot het verlenen van Telemonitoring Diensten tot stand tussen u en PlusDental. PlusDental zal u de bevestiging van de Overeenkomst per e-mail toezenden en de tekst van de Overeenkomst bewaren met inachtneming van de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving.

5.5.3          Na ontvangst van uw kennisgeving om te bestellen, zal PlusDental zorg dragen voor de productie van uw op maat gemaakte Onzichtbare Beugels of ze laten vervaardigen door een derde partij (hulppersonen). Deze hulppersonen kunnen hun hoofdkantoor en productiefaciliteiten in het buitenland hebben. Er zal geen contractuele relatie tot stand komen tussen de hulppersonen van PlusDental en u. PlusDental blijft uw enige contractuele partner.

5.6           Tijdens de Behandeling

5.6.1          Uw specifieke behandelingskuur wordt bepaald door het Behandelplan dat u in uw Gebruikersaccount hebt ontvangen.

5.6.2          Tijdens de duur van uw behandeling moet u PlusDental op de momenten bepaald in uw Behandelplan voorzien van foto's van uw gebit. Instructies voor het maken van dergelijke foto's kunt u vinden in de handleiding van de Onzichtbare Beugels.

5.6.3          U begrijpt dat de Onzichtbare Beugels voor de boven- en onderkaak strikt volgens de instructies in het Behandelplan moeten worden gedragen.

5.6.4          Indien u vragen, suggesties of problemen heeft, kunt u contact opnemen met de telefonische helpdesk van PlusDental op +32 3 500 23 52 of per e-mail naar de klantenservice op info@plusdental.be. Als u vragen hebt omtrent een medisch probleem, zal een PlusDental Tandarts uw vraag beantwoorden. Als uw vraag een tussenkomst van een Samenwerkende Tandarts vereist, zal PlusDental u doorverwijzen naar een Samenwerkende Tandarts van uw keuze.

6. Plichten Van De Gebruiker

6.1           U erkent dat het niet opvolgen van het Behandelplan of de instructies van PlusDental of een Samenwerkende Tandarts ongewenste gevolgen kan hebben voor het succes van de behandeling.

6.2           In acute medische gevallen moet u onmiddellijk een tandarts of orthodontist (van wacht) raadplegen.

6.3          U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die u aan PlusDental, een PlusDental Tandarts of een Samenwerkende Tandarts verstrekt juist en up-to-date zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden. In het bijzonder is het verboden om het Gebruikersaccount, een valse identiteit of foto's van een ander individu te gebruiken.

6.4           U mag alleen gebruik maken van de informatie die wij u verstrekken, de Onzichtbare Beugels en de Telemonitoring Diensten voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met alle door ons verstrekte instructies. Uw Onzichtbare Beugels zijn persoonlijk voor u ontwikkeld en mogen niet worden doorverkocht of geschonken aan een derde.

6.5           U moet de Onzichtbare Beugels gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing in het Behandelplan en de instructies gegeven door PlusDental of door de Samenwerkende Tandarts. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u de Onzichtbare Beugels niet zult gebruiken zonder passend medisch toezicht door een erkende tandarts of orthodontist.

6.6           Indien wij vermoeden dat u deze Algemene Voorwaarden schendt of inbreuk maakt op de rechten van derden, kunnen wij, zonder beperking, een van de volgende acties ondernemen:

(a)           Verwijderen van uw account en/of beëindiging van de Overeenkomst die u heeft met PlusDental;

(b)           U een waarschuwing geven; of

(c)           tijdelijke of permanente blokkering van uw Gebruikersaccount.

7. Prijs en Betaling

7.1           De prijzen gecommuniceerd wanneer we u de Voor-en-Na Simulatie en het Behandelplan toezenden zijn de enige geldige en definitieve prijzen voor de Onzichtbare Beugels en de Telemonitoring Services aangeboden door PlusDental. Gelieve er rekening mee te houden dat in geval u een aanvullende behandeling door een Samenwerkende Tandarts of een tandarts of orthodontist van wacht nodig heeft, deze behandeling op uw kosten zal zijn.

7.2           De meegedeelde prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw), indien van toepassing, en de eventuele verzending van producten.

7.3           U stemt er uitdrukkelijk mee in dat facturen mogen worden verzonden naar het e-mailadres dat u in uw Gebruikersaccount hebt opgegeven en dat facturen en creditnota's uitsluitend in elektronische vorm zullen worden aangemaakt.

7.4           Betaling voor de Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Services kan worden gedaan door middel van vooruitbetaling, kredietkaart, door middel van een SEPA-mandaat, PayPal of betaling in termijnen. De aan u meegedeelde en aan PlusDental verschuldigde vergoeding dekt alle kosten voor het vervaardigen van de Onzichtbare Beugels, boorsjablonen en suprastructuren die nodig zijn volgens het Behandelplan.

7.5           Indien u besluit om in termijnen te betalen, zal PlusDental samenwerken met een samenwerkingspartner. In dat geval sluit u tevens een koopovereenkomst met PlusDental. PlusDental draagt echter de aanspraak op de koopprijs over aan de samenwerkingspartner. U kunt dan met de samenwerkingspartner een afzonderlijke termijnovereenkomst sluiten. PlusDental staat niet in voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en de samenwerkingspartner. De samenwerkingspartner behoudt zich het recht voor een kredietcheck bij u uit te voeren. Indien de kredietcheck negatief uitvalt, wordt u hiervan voor het sluiten van de overeenkomst met PlusDental op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u kiezen tussen de andere aangeboden betalingswijzen.

7.6           Behalve in het geval van een onbetwiste of wettelijk vastgestelde vordering, bent u niet gerechtigd tot vermindering of verrekening van enige betalingen die u verschuldigd bent aan PlusDental.

8. Herroepingsrecht

8.1           U erkent dat wanneer u eenmaal Onzichtbare Beugels, boorsjablonen of suprastructuren hebt besteld in overeenstemming met Sectie 5.5.1, u uw bestelling niet meer kunt herroepen, aangezien deze producten op maat voor u worden vervaardigd.

8.2           U kunt de door PlusDental geleverde Telemonitoring Diensten op elk moment beëindigen. Indien u de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na bestelling herroept, ontvangt u een terugbetaling voor dat deel van de Telemonitoring Diensten die op het moment van herroeping nog niet is afgerond. U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht door het modelformulier voor herroeping in te vullen dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd of door ons een e-mail te sturen op info@plusdental.be.

8.3           Gelieve er rekening mee te houden dat de Onzichtbare Beugels medische hulpmiddelen zijn en het gebruik van de Onzichtbare Beugels zonder toezicht en controle door een erkende tandarts gevaarlijk kan zijn voor uw gezondheid. Als u besluit om de overeenkomst met PlusDental te beëindigen, moet u stoppen met het gebruik van de Onzichtbare Beugels.

9. Garantie

9.1           De wettelijke garanties (met inbegrip van de garanties die van toepassing zijn op producten met gebreken) zijn van toepassing op de Onzichtbare Beugels en de Telemonitoring Diensten.

9.2           Behalve de garanties uitdrukkelijk uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, geeft PlusDental geen enkele andere garantie met betrekking tot de Onzichtbare Beugels of de Telemonitoring Diensten. Alle vragen omtrent garantieaanspraken kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@plusdental.be

10. Aansprakelijkheid

10.1           De aansprakelijkheid van PlusDental en haar hulppersonen in verband met de aankoop van Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten is beperkt tot de aankoopprijs van de Onzichtbare Beugels en Telemonitoring Diensten, inclusief leveringskosten, en PlusDental en haar hulppersonen zijn niet verantwoordelijk voor enige indirecte of gevolgschade. Echter, niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van PlusDental voor opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid, niet-nakoming van de wezenlijke verplichtingen van PlusDental (anders dan in geval van overmacht), de aansprakelijkheid van PlusDental voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van zijn handelen of nalaten, enige productaansprakelijkheid of enige andere aangelegenheid waarvoor de aansprakelijkheid van PlusDental wettelijk niet kan worden uitgesloten.

10.2           U erkent dat de Voor-en-Na Simulatie slechts een niet-bindende voorspelling is van het mogelijke behandelingsresultaat, dat niet kan worden gegarandeerd. Het succes van de behandeling is niet alleen afhankelijk van uw consequente naleving van het Behandelplan (met inbegrip van de frequentie en duur van het dragen van de Onzichtbare Beugels en de mate waarin u meewerkt aan het controleren van de status van uw gebit), maar ook van de anatomie en de individuele aanleg van uw gebit. PlusDental is derhalve niet aansprakelijk voor het medisch-cosmetisch succes en/of een medisch-cosmetisch voordeel van de behandeling met de Onzichtbare Beugels.

10.3           Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de Onzichtbare Beugels of Telemonitoring Diensten buiten de instructies gegeven in het Behandelplan, door PlusDental of door een Samenwerkende Tandarts om.

11. Communicatie

Tenzij anders overeengekomen, kunt u alle kennisgevingen en vragen aan PlusDental per e-mail of, indien beschikbaar, via uw Gebruikersaccount of de app verzenden. PlusDental zal alle kennisgevingen per e-mail of brief verzenden naar de adressen die u hebt opgegeven als actuele contactgegevens in uw Gebruikersaccount.

12. Gegevensverwerking/gegevensbescherming

Voor de goede uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zullen wij uw persoonsgegevens, met inbegrip van gegevens met betrekking tot uw gezondheid, verzamelen, opslaan en verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens doorgeven aan Samenwerkende Tandartsen, PlusDental Tandartsen en andere hulppersonen van PlusDental (Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, alsmede Sunshine Smile Dental Technologies GmbH alsmede aan derden die de Onzichtbare Beugels, de boorsjablonen of de suprastructuren vervaardigen in opdracht van PlusDental en andere derde-dienstverleners. PlusDental garandeert de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en het privacybeleid van PlusDental. U erkent dat PlusDental is vrijgesteld van de plicht tot geheimhouding jegens Samenwerkende Tandartsen, alsmede jegens Sunshine Smile Patient Care & Services GmbH, Sunshine Smile Dental Technologies GmbH en elke derde partij die verantwoordelijk is voor de productie van Onzichtbare Beugels.

13. Onderaanneming en Overdracht

13.1           Voor de uitvoering van deze voorwaarden en de uitoefening van de rechten die PlusDental toekomen, kan PlusDental gebruik maken van de diensten van andere bedrijven, in het bijzonder voor de verdere ontwikkeling, validatie en hosting van de website, de vervaardiging van Onzichtbare Beugels en andere producten en de Telemonitoring Services uitgevoerd door PlusDental Tandartsen.

13.2           U kunt uw rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet overdragen aan derden. PlusDental kan zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij met een schriftelijke kennisgeving van één (1) maand. Indien PlusDental haar rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst aan een derde overdraagt, heeft u het recht de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

14. Slotbepalingen

14.1           PlusDental behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een lopende overeenkomst die u heeft met PlusDental, zullen wij u vragen in te stemmen met wezenlijke wijzigingen die wij van plan zijn aan te brengen in de Algemene voorwaarden voordat dergelijke wijzigingen van toepassing zijn op de overeenkomst die wij met u hebben.

14.2           In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast. In een dergelijk geval zullen de partijen een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling vervangen, met een betekenis en effect die zo dicht mogelijk bij de betekenis en het effect van de oorspronkelijke bepaling ligt.

14.3           Geen van de partijen zal verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van de Algemene Voorwaarden ten gevolge van overmacht of ten gevolge van enige oorzaak buiten de redelijke controle van de betrokken partij. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, stakingssituaties, natuurrampen, brand, explosie, oorlog, overheidsvoorschriften of -wetten, uitval van openbare diensten of bedreiging van de volksgezondheid.

14.4           Als u een klacht heeft over onze diensten of producten, kunt u contact met ons opnemen via info@plusdental.be. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met de Ombudsman op contact@consumentenombudsdienst.be, gebruik maken van het ODR-platform van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/), of uw geschil voorleggen aan de bevoegde rechtbanken.

BIJLAGE: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Naar 

Sunshine Smile GmbH

Windscheidstraße 18

10627 Berlijn, Duitsland

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn/onze contract voor de levering van de volgende diensten intrek 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Besteld op/Ontvangen op

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de consument

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres consument

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening van consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………………………………………………………………