Gegevensprivacybeleid

We danken je voor je bezoek aan onze website en voor je interesse in PlusDental. De bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Dit privacybeleid is bedoeld om je relevante informatie te verstrekken over hoe wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan, voor welke doeleinden, op welke grondslag, voor hoe lang en met wie wij je persoonsgegevens delen. Daarnaast kom je meer te weten over welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU is Sunshine Smile GmbH, gevestigd te Windscheidstraße 18, 10627 Berlijn, Duitsland ("PlusDental", "wij"). 

U kunt ons telefonisch bereiken op +32 3 500 23 52 of per e-mail op info@plusdental.be. Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming die zich in het bijzonder bezighoudt met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail op datenschutz@plusdental.de of via bovenstaand postadres door uw vraag te richten aan de "FAO Data Protection Officer".

2. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op u, een betrokkene, wanneer u de PlusDental website bezoekt, u gebruik maakt van de PlusDental app of u anderszins in contact treedt met PlusDental als patiënt of klant van onze producten of diensten.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

3.1 Toestelgegevens 

Als u onze website of app bezoekt zonder te registreren of anderszins informatie aan ons te verstrekken, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Meer in het bijzonder verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens: uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware. Deze logbestanden zijn protocolbestanden die worden verzonden en opgeslagen door uw respectieve internetbrowser en worden alleen door PlusDental verzameld voor doeleinden van statistische evaluatie en om een probleemloze werking van onze website te garanderen. PlusDental wijst deze gegevens niet toe aan een specifieke persoon. Wij creëren of verwerken geen persoonlijke surfprofielen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt (zie punt 4.1 hieronder).

3.2 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door PlusDental alleen verzameld of verwerkt als u deze spontaan aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of een aanvraag op onze website of app, per e-mail of op andere wijze, of als wij uw persoonsgegevens van derden ontvangen (zoals verder uiteengezet in dit privacybeleid). "Persoonsgegevens" hebben betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer, kredietkaartnummer, enz.  De categorieën persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken, worden in meer in detail opgesomd in Sectie 4. 

3.3 Gezondheidsgegevens

Als aanbieder van op maat gemaakte dental aligners baseren wij ons ook op informatie over met name eventuele scheefstaande tanden, de grootte van uw beet, het hebben gedragen van een beugel in het verleden, de algemene gezondheidstoestand van het gebit (tandvleesproblemen, temporomandibulaire gewrichtsproblemen en andere noodzakelijke tandheelkundige behandelingen), Als u gebruik wilt maken van onze producten of diensten, verzamelen en verwerken wij daarom ook zogenaamde "gegevens over de gezondheid". "Gezondheidsgegevens" zijn persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven. Zoals gezegd, gaat het bijvoorbeeld om informatie over de gezondheid van het gebit, eventuele reeds bestaande aandoeningen, diagnoses, gebitsposities, geneesmiddelen, informatie over allergieën, intoleranties, en foto's van het gebit, enz. Wij hebben dergelijke gezondheidsgegevens nodig om de diensten en producten die wij aanbieden te kunnen leveren. Als u bepaalde gezondheidsgegevens niet wilt verstrekken, kunnen wij met name niet beoordelen of u geschikt bent voor een behandeling met onze producten en of er op maat gemaakte dental aligners voor u beschikbaar zijn. 

4. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, voor welke doeleinden, op welke rechtsgronden, met wie delen wij en voor hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

4.1 Cookies en browsergegevens

Wij verzamelen en verwerken (persoons)gegevens over uw gebruik van de website of app en het apparaat dat u gebruikt bij het bezoeken van de website of de app, zoals uitgelegd onder Sectie 3.1. Dit is technisch noodzakelijk om onze website of app voor u beschikbaar te maken, om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen en/of geeft ons relevante informatie over hoe u met onze website of app omgaat. Daarnaast worden er cookies op uw apparaat opgeslagen wanneer u onze website of app gebruikt. Sommige van deze cookies zijn functionele of strikt noodzakelijke cookies, andere zijn cookies van derden of analytische cookies, zoals hieronder verder wordt uiteengezet.

(a) Functionele cookies en browsergegevens

Op onze website gebruiken wij zogenaamde cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die dienen om de internetverbinding tijdens uw bezoek aan onze website te controleren en die informatie bevatten die ons in staat stelt onze website aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Ze vereenvoudigen en versnellen ook uw bezoek aan onze website. Cookies worden op uw apparaat opgeslagen en aan het einde van de browsersessie weer gewist (zogenaamde sessiecookies) of door uw browser opgeslagen om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies/login cookies). 

In de regel zijn browsers zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen zodat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of het aanvaarden van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website gedeeltelijk beperkt zijn. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het gebruik van strikt noodzakelijke/functionele cookies op basis van ons gerechtvaardigd belang om de website aan u ter beschikking te stellen.

(b) Cookies van derden en analytische cookies

Wij gebruiken verschillende analytische cookies en plug-ins van derden op onze website. Wij vragen steeds uw toestemming voordat wij deze cookies plaatsen en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Hieronder vindt u meer informatie over het soort cookies en de derde partij dienstverleners die wij gebruiken.

(i) Linkster GmbH

Wij gebruiken de trackingtechnologie van Linkster GmbH, gevestigd in de Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, Duitsland op de website om inzichten in onze partners en reclamekanalen te meten en te visualiseren. 

Deze functie evalueert de doeltreffendheid van advertenties. Bovendien stelt deze informatie ons in staat om een reclamesucces voor facturatiedoeleinden toe te wijzen aan onze reclamepartners. Wanneer u op een advertentie klikt, worden er cookies in uw browser geplaatst, die worden uitgelezen wanneer u een aankoop bij ons doet. Bij elk contactmoment stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Linkster-server, waarbij bepaalde informatie wordt doorgegeven. Deze informatie omvat de URL van de website waarop de advertentie is geplaatst (referrer URL), de browser ID (user agent) van uw eindapparaat (inclusief informatie over apparaattype en besturingssysteem), het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt door ons geanonimiseerd en gehasht voordat het wordt opgeslagen), HTTP-header (datapakket met diverse technische informatie dat automatisch door uw browser wordt verzonden), het tijdstip van het verzoek en de cookie met de inhoud ervan. 

Zoals hierboven uiteengezet, is een cookie een klein datapakket dat wordt uitgewisseld tussen uw browser en de server. Informatie die relevant is voor de webtoepassing kan in dit gegevenspakket worden opgeslagen en verzonden, bv. de inhoud van een virtueel winkelmandje. De trackingtechnologie slaat cookies op uw eindapparaat op om acties te documenteren. In de cookie wordt een 24-cijferige anonieme ID opgeslagen. Gekoppeld aan deze ID worden de gegevens in gecodeerde vorm opgeslagen in onze database op de server. Deze bevat informatie over de laatste contactmomenten (d.w.z. wanneer een bepaald reclamemedium door een eindapparaat werd weergegeven of aangeklikt). De opgeslagen contactmomenten kunnen desgewenst worden gecombineerd tot een sequentie (user journey). Het ordernummer en de winkelwagenwaarde van uw bestelling worden doorgaans ook door ons verzonden en opgeslagen. Daarnaast kunnen de volgende waarden worden verzonden en opgeslagen: uw klantnummer, uw klantkenmerken, uw leeftijd en geslacht, alsmede de door u in het kader van een klantenonderzoek verstrekte gegevens. 

De door Linkster GmbH opgeslagen cookies worden uiterlijk na 30 dagen gewist. De naar ons gestuurde informatie en de cookies worden uitsluitend gebruikt voor de juiste toewijzing van het succes van een advertentie.

Als u niet wilt dat er cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren onder extra's/internetopties, beperken tot specifieke websites of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra een cookie wordt verzonden. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk een beperkte weergave van de online-aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding kunt verwachten. U kunt cookies op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd. U kunt het verzamelen en verwerken van trackinggegevens ook deactiveren via deze link voor afmelding van tracking: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do. U kunt uw gegevens bekijken via de volgende link: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do. 

(ii) Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager, geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische hulpmiddelen en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. De Tag Manager zelf is een cookie-vrij domein en registreert geen persoonlijke gegevens. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten. 

(iii) Informatie over Google Analytics 

De PlusDental website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (+49 40-80-81-79-000, support-de@google.com), ("Google"). Deze tool maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker over verschillende apparaten te analyseren. 

Google Analytics maakt gebruik van tekstbestanden (zgn. cookies, zie boven), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de Europese Unie en/of Europese Economische Ruimte. Alleen als uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier beschikbaar: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Sessies en campagnes worden na een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies beëindigd na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na 6 maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan tot maximaal twee jaar bedragen. Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy van Google Analytics kunt u terecht op https://www.google.de/analytics/terms/de.html. 

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website ten volle kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en door Google worden verwerkt, door de browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies om te voorkomen dat er in de toekomst gegevens over u worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over meerdere apparaten verzamelt, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren.

(iv) Google AdWords

Wij gebruiken Google AdWords om de aandacht op onze aanbiedingen te vestigen. Aan de hand van de gegevens over reclamecampagnes kunnen wij bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemedia worden door Google via zogenaamde "AdServers" geleverd. Hiervoor gebruikt Google zogenaamde "AdServer-Cookies", waarmee specifieke parameters voor het meten van het succes, zoals de aflevering van de advertenties of het aantal kliks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Wanneer u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn volgens Google niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Deze cookies stellen Google in staat om uw internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker specifieke pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een unieke cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten heen. 

PlusDental zelf verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens in de bovengenoemde reclame maatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclamemiddelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens door het gebruik van de reclamemiddelen; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren. Door het gebruik van de reclamemiddelen brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. PlusDental heeft geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van dit hulpmiddel. Door de integratie van AdWords Conversion geeft Google aan dat zij de informatie ontvangt dat u een relevant deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u op dat moment bij Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of zich niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres te weten komt en opslaat. 

U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, met name door cookies van derden te onderdrukken zodat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door cookies voor conversion tracking uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geweigerd, https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van "About Ads" te deactiveren via de link http: //www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; of d) door ze permanent te deactiveren in uw browsers Firefox, Internet explorer of Google Chrome onder de link https://support.google.com/ads/answer/7395996. Wij wijzen u er graag op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies op de website volledig kunt gebruiken. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: http: //www.google.com/intl/de/policies/privacy. De gegevensoverdracht naar de VS vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

(v) Hubspot CRM

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De provider is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM). Hubspot CRM stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren, met u te communiceren en marketingactiviteiten te plannen en uit te voeren in lijn met uw interesses. Hubspot CRM stelt ons in staat om klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon over meerdere kanalen vast te leggen, te sorteren en te analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor communicatie met de potentiële klant of marketingmaatregelen (bijv. nieuwsbriefmailings). Hubspot CRM stelt ons ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website te verzamelen en te analyseren. Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Indien toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Contract gegevensverwerking overeenkomst: Wij hebben met Hubspot CRM een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en garandeert dat Hubspot CRM de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

(vi) Gebruik van Hotjar

Onze website maakt ook gebruik van Hotjar, een analytische software geleverd door Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa). 

Wij gebruiken Hotjar om het gebruiksgedrag op onze website te meten en te evalueren. Zo worden bijvoorbeeld muisbewegingen en muisklikken gelogd met als doel mogelijke verbeteringen van de betreffende website aan te tonen. Hotjar maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren op welke manier gebruikers de website gebruiken (zie hierboven). Volgens Hotjar worden IP-adressen alleen anoniem opgeslagen en verwerkt, om een directe verwijzing naar een persoon uit te sluiten. Daarnaast wordt informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande links, geografische herkomst, resolutie en toesteltype voor statistische doeleinden geëvalueerd. Volgens Hotjar wordt de door de "tracking code" en de "cookie" gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website naar de servers van Hotjar in Ierland gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar en wordt niet door ons of, volgens Hotjar, door Hotjar met derden gedeeld. Indien u niet gevolgd wenst te worden, kunt u dit in uw browser uitschakelen. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out.

(vi) Gebruik van Amplitude (alleen in app) 

Wij gebruiken "Amplitude" van Amplitude Inc, 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten in onze apps. Amplitude stelt ons in staat om het gebruiksgedrag van app-gebruikers beter te begrijpen en te optimaliseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Amplitude: https://Amplitude.com/privacy. Wij hebben met Amplitude een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met het oog op de toepassing van de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

(vii) Gebruik van zogenaamde social media plug-ins

Onze website maakt ook gebruik van social media plug-ins, d.w.z. dat wij onze website verbinden met specifieke sociale netwerken. Wij gebruiken social media plug-ins van de volgende aanbieders ("plug-in aanbieders"): Facebook, Inc. , Twitter, Inc., Pinterest, Inc. en Instagram, Inc. 

Wij wijzen u erop dat wij van de zogenaamde tweekliksoplossing gebruiken. Dat betekent dat er bij uw bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de weergave van de eerste letter van de betreffende aanbieder of diens logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de op onze website geplaatste knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze dus activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende pagina van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Door de activering van de plug-in worden uw persoonsgegevens naar de betreffende plug-inprovider gezonden en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-in provider de gegevens met name via cookies verzamelt, raden wij u aan om alle cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijze vakje klikt. 

Wij hebben geen invloed op of controle over de gegevensverzamelings- en verwerkingsactiviteiten van plug-in aanbieders. In het algemeen slaat een betreffende plug-in-aanbieder de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze doorgaans voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van op behoeften gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen door contact op te nemen met de betreffende aanbieder van de plug-ins. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers om ons aanbod te verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter te maken. Wij wijzen u er ook op dat uw persoonsgegevens door de plug-in provider worden ontvangen, ongeacht of u een account bij de plug-in provider hebt en daar bent ingelogd. Indien u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden de door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw account bij de plug-in provider. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in het hieronder medegedeelde privacybeleid van deze providers. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw rechten in dit verband en hoe u uw privacy kunt beschermen. Hieronder vindt u in één oogopslag de adressen van de betreffende plug-in aanbieders en URL met hun mededelingen over gegevensbescherming: 

 • Facebook Inc.

  , 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, Verenigde Staten: http: //www.facebook.com/policy.php. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier beschikbaar: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 • Twitter Inc. ,

  1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA: https://twitter.com/privacy. De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier beschikbaar: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings. 

 • Pinterest. Inc

  ., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA: http: //pinterest.com/about/privacy/

 • Instagram Inc. ,

  1601 Willow Rd, Menlow Park, CA 94025, USA, https://help.instagram.com/155833707900388 De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier beschikbaar: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. 

Hieronder vindt u meer informatie over de plug-ins die wij gebruiken: 

 • Facebook plug-ins

  : De Facebook-plug-in brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de servers van Facebook. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of door een reactie te plaatsen, wordt ook deze informatie rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden. Afgezien daarvan heeft PlusDental geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die de plug-in verstuurt naar de servers van Facebook. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de instellingen die u kunt gebruiken ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php. Indien u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profiel toewijst, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen. U kunt het laden van Facebook-plug-ins ook verhinderen met een overeenkomstige "Facebook-blocker", die als add-on voor alle gangbare browsers zoals Google Chrome of Internet Explorer (https://facebook-blocker.jaleco.com) gratis kan worden gedownload.

 • Twitter:

  Daarnaast maken wij gebruik van Twitter-knoppen. Wanneer u onze site bezoekt, wordt er dus een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Twitter. U kunt de persoonsgegevens die Twitter van u heeft, bekijken op https://twitter.com/your_twitter_data. Bovendien kunt u in de personalisatie- en privacy-instellingen aangeven of Twitter uw bezoeken aan websites met Twitter-inhoud mag volgen. U kunt deze informatie raadplegen op https://twitter.com/personalization. 

 • Pinterest

  : Wij maken op onze website ook gebruik van de Pinterest-dienst. Hiervoor hebben wij op onze site een "Pin it"-knop geïntegreerd. Als u tegelijkertijd met een bezoek aan onze website bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest op basis van haar eigen informatie het bezoek aan onze website toewijzen aan uw Pinterest-account en zo de gegevens koppelen. De gegevens die door het klikken op de knop "Pin it" worden verzonden, worden door Pinterest opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de persoonlijke gegevens die Pinterest hiermee verzamelt, noch op de omvang van deze door Pinterest verzamelde gegevens. Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan onze website in verband brengt met uw Pinterest account, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website afmelden bij uw Pinterest account. Voor meer informatie en details over het verzamelen van gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en privacy-instellingen, wordt verwezen naar het privacybeleid van Pinterest, dat u kunt raadplegen op http: //pinterest.com/about/privacy/. 

 • Instagram

  : Wij maken op onze website ook gebruik van de dienst Instagram. Daartoe hebben wij op onze site een "Vind ik leuk"-knop geïntegreerd. Als u tegelijkertijd met het oproepen van onze website bent ingelogd op Instagram, kan Instagram volgens zijn eigen gegevens het bezoek aan onze website toewijzen aan uw Instagram-account en zo de gegevens koppelen. De gegevens die door het klikken op de knop "Vind ik leuk" worden verzonden, worden door Instagram opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Instagram hierdoor verzamelt, noch op de omvang van deze door Instagram verzamelde gegevens. Om te voorkomen dat Instagram uw bezoek aan onze website in verband brengt met uw Instagram-account, moet u zich bij uw Instagram-account uitloggen voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie en details over het verzamelen van gegevens door Instagram, evenals uw rechten en privacy-instellingen, wordt verwezen naar het privacybeleid van Instagram, dat u kunt raadplegen op https://help.instagram.com/155833707900388.

4.2 Contact opnemen met PlusDental (zonder registratie)

Wanneer u per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en uw telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw verzoek te verwerken of uw vragen te beantwoorden. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de efficiënte verwerking van aan ons gerichte verzoeken, Art. 6 (1) f DSGVO of op uw toestemming Art. 6 (1) a DSGVO indien hierom is verzocht.

4.3 Wij zullen de in dit verband verkregen gegevens wissen indien de opslag ervan niet langer noodzakelijk is, of de verwerking ervan beperken indien wij op grond van wettelijke opslagverplichtingen verplicht zijn de gegevens gedurende een langere periode te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet. Eerste registratie/aanmelding op onze website voor online bestellingen 

Als u gebruik wilt maken van onze diensten of een product wilt kopen bij PlusDental, vragen wij u om u te registreren en in te loggen op plusdental. be. Wanneer u zich registreert op onze website, moet u zich eerst aanmelden door uw e-mailadres, een wachtwoord naar keuze en een gebruikersnaam van uw keuze in te geven. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas voltooid is wanneer u uw registratie heeft bevestigd door te klikken op de link in een bevestigingsmail die u daartoe wordt toegestuurd. Indien uw bevestiging niet binnen 24 uur wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze databank verwijderd. Voor het sluiten van de overeenkomst is het ook noodzakelijk dat u bepaalde persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die voor de afwikkeling van het contract noodzakelijk zijn, zijn apart gemarkeerd, alle andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te volbrengen. 

Om te kunnen beoordelen of u geschikt bent voor een behandeling met dental aligners van PlusDental (dental matching) en om ervoor te zorgen dat wij contact met u kunnen opnemen, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede uw verklaring of u in de afgelopen zes maanden een tandarts heeft bezocht en last had/hebt van gebits- of kaakklachten of dat bij u relevante aandoeningen zijn vastgesteld of anderszins bekend zijn. Bovendien is voor de aanvraag/registratie het vooraf invullen van een geschiktheidstest met informatie over de toestand van uw gebit vereist. De informatie omvat een zelfbeoordeling van eventuele scheefstaande tanden, informatie over de beetgrootte, de aanwezigheid van een beugel in het verleden, de algemene gezondheidstoestand van het gebit (tandvleesproblemen, TMJ-problemen, andere noodzakelijke tandheelkundige behandelingen). Deze informatie is ook nodig om te beoordelen of u medisch gezien geschikt bent voor behandeling met onze dental aligners. Als u ons de bovenstaande informatie niet verstrekt, kunnen wij niet beoordelen of u al dan niet geschikt bent voor een behandeling met onze producten. 

Daarnaast is het noodzakelijk dat uw geschiktheid voor behandeling met dental aligners eerst wordt vastgesteld door een tandarts. Wij zullen uw toestemming vragen om eventuele gezondheidsinformatie te delen met de tandarts van uw keuze. Omgekeerd zal uw tandarts uitdrukkelijk uw specifieke, ondubbelzinnige, vrijelijk gegeven en geïnformeerde toestemming vragen om de persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid die uw tandarts van u heeft met PlusDental te delen. Indien u weigert uw toestemming aan uw tandarts te geven, zal uw tandarts u een afschrift verstrekken van de relevante gezondheidsgegevens over u of u zult toegang krijgen tot dergelijke informatie in uw elektronisch patiëntendossier. U kunt dan zelf de benodigde informatie aan PlusDental verstrekken.

Tenslotte heeft u op onze website de mogelijkheid om afspraken met ons te maken. Voor het boeken van afspraken maken wij gebruik van de tool "Calendly". De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (hierna "Calendly"). Voor het boeken van een afspraak voert u de vereiste gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde vak in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en, indien nodig, follow-up van de afspraak. De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder de bewaartermijnen - blijven onverlet. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier beschikbaar: https://calendly.com/pages/dpa. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Calendly. Dit is een contract dat vereist is door de gegevensbeschermingswetgeving en dat garandeert dat Calendly de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR, op een herroepbare basis.

Wij verwerken de persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 4.3 op basis van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken;

 • De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om een relatie met u te onderhouden en u een eenvoudige manier aan te bieden om het bestelproces van onze producten en diensten te doorlopen; of

 • De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of arbeidsgeneeskunde, medische diagnose, het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen of het beheer van gezondheidszorgstelsels en -diensten en op grond van een overeenkomst met een beroepsbeoefenaar die onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht.

4.4 Betalingsprocedure 

Als u ervoor kiest om voor onze diensten te betalen met uw creditcard, worden uw volledige naam, de naam op de gebruikte kredietkaart, het kredietkaartnummer, de vervaldatum van de kredietkaart en het controlecijfer van uw kredietkaart verzonden naar de betalingsdienstaanbieder Stripe, met wie wij kredietkaartafschriften verwerken. De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier beschikbaar: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. Details zijn beschikbaar in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy. Wij werken samen met Stripe om u een snel en gemakkelijk proces voor kredietkaartbetalingen aan te bieden. De betalingsdienstaanbieder is verantwoordelijk voor uw betalingsgegevens. Informatie, met name over het verantwoordelijke kantoor van de betalingsdienstaanbieder en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieder, is beschikbaar op: https://stripe.com/de/privacy#translation.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw betaling te verrichten via PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg) ("PayPal"). PayPal is een online betaalservice waarbij betalingen worden verwerkt via zogenaamde (virtuele) PayPal-rekeningen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via een kredietkaart te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening aanhoudt. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, er zijn dus geen klassieke rekeningnummers. Als u "PayPal" als betaaloptie selecteert, worden bepaalde gegevens automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betaaloptie te selecteren, erkent u dat uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, naar PayPal worden verzonden. De verwerking van uw persoonsgegevens dient primair de betalingsverwerking zelf en biedt tegelijkertijd bescherming tegen fraude. Volgens PayPal kunnen persoonsgegevens door PayPal aan kredietagentschappen worden verzonden. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid van de klant te controleren. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven en serviceproviders of onderaannemers als dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of om namens PayPal persoonsgegevens te verwerken. Meer informatie over hoe PayPal met gegevens omgaat en het huidige privacybeleid van PayPal vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev. Gegevensoverdrachten naar de VS vinden plaats op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier beschikbaar: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full. 

Als u kiest voor de betaalmethode vooruitbetaling of het SEPA-mandaat voor automatische incasso, geven wij uw betalingsgegevens door aan onze standaardbank, Deutsche Bank, voor de verwerking van de betaling.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van deze Sectie 4.4 betreft de uitvoering van een overeenkomst met u of de verwerking is noodzakelijk om PlusDental in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot, bijvoorbeeld, fraudedetectie.

4.5 Medische behandeling door tandartsen 

Wij vertrouwen op erkende tandartsen voor het maken van een 3D-scan van uw gebit, om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een behandeling met dental aligners, voor het opstellen van een behandelplan en voor het op afstand volgen van uw vooruitgang. Wij zullen uw gezondheidsgerelateerde gegevens alleen delen met een tandarts van uw keuze als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor deze overdracht. Omgekeerd zullen tandartsen alleen persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid aan PlusDental doorgeven indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Al onze tandartsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De verwerking van uw gezondheidsgerelateerde gegevens is:

 • Gebaseerd op uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken; of

 • Een noodzakelijke verwerking ten behoeve van preventieve geneeskunde of arbeidsgeneeskunde, medische diagnose, het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen of het beheer van gezondheidszorgstelsels en -diensten en op grond van een overeenkomst met een beroepsbeoefenaar die onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht.

4.6 Wettelijke verplichting

Van tijd tot tijd zal PlusDental uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals het waarborgen van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de gezondheidszorg en medische hulpmiddelen. PlusDental zal uw persoonsgegevens op deze basis verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan de meldingsplicht voor bijwerkingen of negatieve incidenten of om fraude te voorkomen.

4.7 PlusDental Smile Nieuwsbrief 

Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die u zal voorzien van informatie over onze huidige aanbiedingen voor de PlusDental dental aligners en behandelplan. De producten en diensten waarvoor reclame wordt gemaakt, worden in het toestemmingsformulier vermeld. Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Daarnaast slaan wij uw IP-adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Deze procedure dient om uw inschrijving te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen. De enige verplichte informatie die we nodig hebben voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met het oog op de toezending van de nieuwsbrief. De grondslag voor onze directe marketing toepassingen is uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich daarmee afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken via de link die u in elke nieuwsbrief-e-mail vindt. 

4.8 Live chat-functie van de website

Voor de live chat op onze website maken wij gebruik van de dienst van de provider Chatra. Chatra, Roger Wilco LLC, 2200 Clarendon Blvd, Suite 1400A, Arlington, VA 22201, USA, 1 (703) 232 1443, info@chatra.io, https://chatra.io/privacy-policy/. 

Als u contact opneemt met PlusDental via de live chat van de website, verzamelt de provider tijdelijk het IP-adres aan het begin, om te kunnen bepalen vanuit welk land de live chat wordt gestart. Dit maakt het mogelijk om de bezoeker een klantenservice te bieden die is afgestemd op zijn behoeften. Chatra verzamelt uw IP-adres uitsluitend voor dit doel en slaat het niet permanent op. Indien u niet wilt dat er gegevens naar Chatra worden verzonden, kunt u het plaatsen van cookies door Chatra verhinderen door de instellingen in uw browser aan te passen. Wij wijzen u erop dat het uitschakelen van alle cookies tot gevolg kan hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van de chatfunctie op onze website. Verder slaat Chatra de communicatie in de live chat op. Als u niet wilt dat deze communicatie wordt opgeslagen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@plusdental.be. Op uw verzoek zullen opgeslagen live chats onmiddellijk worden verwijderd. Ze zullen in elk geval worden verwijderd nadat uw verzoek is ingewilligd.

De verwerking van uw persoonsgegevens door de live chat-functie is gebaseerd op ons rechtmatig belang om uw vraag te verwerken en te beantwoorden.

4.9 Email management systeem van PlusDental 

PlusDental gebruikt de dienst van SendinBlue (Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland) om zijn e-mails te beheren. Voor dit doel heeft SendinBlue toegang tot de gegevens die door PlusDental als gebruiker zijn verzonden, alsmede tot het onderwerp en de inhoud van de e-mails die PlusDental via de diensten van SendinBlue aan zijn contacten stuurt. Het gedrag van de ontvangers van deze e-mails kan worden geanalyseerd (individuele tracking van de open rate, de click rate en de bounce rate, d.w.z. het deel van de bezoekers van een website dat slechts één pagina bekijkt). SendinBlue zal de door PlusDental verstrekte gegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Volgens SendinBlue bevinden de hosting servers waarop SendinBlue de gegevens verwerkt en opslaat zich uitsluitend in de Europese Unie. Het privacybeleid van SendinBlue is hier te vinden: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/. 

PlusDental maakt ook gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp is een dienst waarmee met name de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Indien u uw persoonlijke gegevens voor het ontvangen van nieuwsbrieven invoert (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. Wij hebben de prestatiemeting bij Mailchimp gedeactiveerd, zodat Mailchimp uw gedrag bij het openen van onze nieuwsbrieven niet evalueert. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens naar Mailchimp worden verzonden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link ter beschikking. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief. De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms. Voor verdere details wordt verwezen naar het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/. Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden https://mailchimp.com/legal/terms/. 

De verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het beheer van ons e-mailsysteem is gebaseerd op uw toestemming of op ons rechtmatig belang om onze relatie met u te onderhouden.

5. Doorgifte van persoonsgegevens

Zoals hierboven vermeld, maken wij gebruik van verschillende dienstverleners, andere PlusDental groepsmaatschappijen en andere onderaannemers om onze diensten en producten aan u te leveren (bijv. dienstverleners die ons helpen de website of Applcationi te beheren, tandartsen, externe fabrikanten van onze producten, etc.). Gegevens die aan interne dienstverleners worden verstrekt, worden alleen gebruikt om bepaalde taken namens ons uit te voeren, bijv. klantenondersteuning, behandelplanning, productie, logistiek.Wij zullen uw persoonsgegevens delen met dergelijke externe verwerkers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meestal zullen derden uw persoonsgegevens verwerken in naam van PlusDental en in dergelijk geval hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met deze derde partij. In sommige gevallen kan een derde partij ook worden beschouwd als een onafhankelijke of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke met PlusDental. Het is dan van belang dat u ook het privacybeleid van deze derde partijen raadpleegt om volledig op de hoogte te zijn van de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het kader van onze samenwerking met derden worden uw persoonsgegevens soms doorgegeven buiten de EER naar een land dat geen passende bescherming biedt voor uw persoonsgegevens, zoals de VS. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

6. Mededeling/beveiliging van uw gegevens

PlusDental zal met u communiceren in de loop van de zakelijke relatie via e-mail. Wij zullen ervoor zorgen dat al uw gevoelige informatie wordt gecommuniceerd via uw beveiligde gebruikersaccount. We hebben passende organisatorische en technische waarborgen genomen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren en dergelijke maatregelen zijn bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies of beschadiging, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere ongeoorloofde of onrechtmatige vormen van verwerking of zoals anderszins vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij wijzen u er echter op dat volledige gegevensbeveiliging niet kan worden gegarandeerd op het internet en met name bij communicatie per e-mail. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gaat altijd gepaard met een verlies aan vertrouwelijkheid en veiligheid. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang. Onze medewerkers zijn gebonden door geheimhoudingsverplichtingen. Wij streven ernaar uw gegevens optimaal te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde bekendmaking, wijziging of verzending. Daartoe gebruiken wij op geschikte plaatsen het versleutelingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Hiervoor is echter vereist dat uw browser de coderingsbeveiliging ondersteunt.

7. Bewaartermijn

Soms zal een specifieke bewaartermijn van toepassing zijn op de persoonsgegevens zoals hierboven vermeld onder Sectie 4. In ieder geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, tenzij om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

8. De rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens

8.1 Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens: recht op toegang, recht op correctie of verwijdering, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 

 1. Recht op informatie:

  U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken, en zo ja, het recht (voor zover dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen) om van ons een kopie van uw persoonsgegevens te krijgen.

 2. Recht op correctie

  : U hebt het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zonder onnodige vertraging te verbeteren of aan te vullen. 

 3. Recht op verwijdering:

  U heeft ook het recht om PlusDental te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

  1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;

  2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;

  3. U maakt bezwaar tegen de verwerking (en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking);

  4. de persoonsgegevens zijn op onwettige wijze verwerkt;

  5. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting krachtens Europees recht of het recht van de lidstaat waaraan PlusDental is onderworpen (Duitsland). 

 4. Recht op beperking van de verwerking:

  Daarnaast heeft u het recht om PlusDental te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

  1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. De beperking van de verwerking zal gelden voor een periode die PlusDental in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

  2. De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

  3. PlusDental heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechen; of

  4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, voor zolang het nog niet duidelijk is of de gerechtvaardigde belangen van PlusDental zwaarder wegen dan uw belangen.

 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

  Daarnaast heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan PlusDental heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.

8.2 Recht van bezwaar en herroeping 

Indien u gebruik maakt van het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, zullen wij u vragen om aan te geven op welke gronden u bezwaar maakt tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de gegrondheid van de zaak beoordelen en de gegevensverwerking staken of aanpassen, tenzij wij u onze dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien PlusDental uw persoonsgegevens met uw toestemming verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u deze toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen intrekken. Een dergelijke herroeping van de toestemming heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze toestemming hebt ingetrokken. 

8.3 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail op datenschutz@plusdental.de of per telefoon op +32 350 02 352). 

8.4 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door PlusDental bij de toezichthoudende autoriteit in Duitsland of de toezichthoudende autoriteit van de EU-lidstaat waar u zich bevindt. De Duitse toezichthoudende autoriteit is gevestigd op: Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn, Duitsland. 

9. Wijzigingen in dit privacybeleid 

Van tijd tot tijd moeten wij ons privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wet. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van door u verstrekte persoonsgegevens, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een duidelijke kennisgeving. Door onze website te gebruiken en gebruik te maken van onze diensten, erkent u kennis te hebben genomen van de voorwaarden van dit privacybeleid en daaraan gebonden te zijn. 

Als u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Sunshine Smile GmbH - Windscheidstraße 18 - 10627 Berlijn, Duitsland, Tel: +32 350 02 352, e-mail: datenschutz@plusdental.de.